Teenused

1.Puitkarkasshoonete ehitus ja renoveerimine

2. Kaldkatuste ehitus ja renoveerimine

* Sarikatööd ja muude puitosade ehitamine

* Aluskatte, distantsliistu ja roovituse paigaldamine

* Plekist katused

* Katuse läbiviikude paigaldus

* Asbestivabade tsementkiudplaatide paigaldamine (kaasaegne eterniit)

* Vihmaveesüsteemide ja katuse turvaelementide (redelid, sillad, lumetõkked, vihmaveetorud) paigaldamine

* Kivikatuste paigaldamine

* Katuseakende paigaldamine

2. Puitfassaadide ehitus ja renoveerimine

* Soojustusega puitfassaadi paigaldamine

* Sokli soojustamine ja viimistlemine

* Erinevate fassaadiplaatide paigaldamine

* Aknaplekkide paigaldamine

* Fassaadiplekkide paigaldamine

3. Aedade ehitus ja renoveerimine

4. Terrasside ehitus

5. Üldehitustööd

Kipsitööd- seinad, laed

Uste-akende paigaldus

Põrandatööd

Väiksemad betoonitööd