Ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamine post thumbnail

Töid teostame peamiselt  korvtõstukitega, mis on väga kerged, sõiduauto laiused ja väga hea manööverdamisvõimega.