Katuste ehitus ja renoveerimine

Katuste ehitus ja renoveerimine post thumbnail

Katus on maja üks tähtsamaid osasid. Ehitame, remondime ja soojustame kaldkatuseid. Teeme erinevaid töid, mis on seotud kaldkatustega,  paigaldame puitferme, sarikaid, roove ja aluskatteid. Katusekattena kasutame bituumensindlit,  profiil- ja valtsplekki, kiudtsement-laineplaate (eterniit).
Pakume ka pööningukorruste soojustamist ja väljaehitamist.